תפילות

תפילת הרבי מאפטא (1748-1825).
דיו והזהבה על קלף.

Apta Avraham Borshevsky Calligraphy.jpg

נשמ"ה

שיר לכבוד שבת מאת החתם-סופר (1762–1839).

דיו וזהב על קלף.

Chatam Sofer Avraham Borshevsky Calligraphy.jpg

תפילת כלה

דיו על נייר.

Bride's Prayer Avraham Borshevsky Calligraphy.jpg