top of page

תפילות

תפילת הרבי מאפטא (1748-1825).
דיו והזהבה על קלף.

אפטה אברהם בורשבסקי Calligraphy.jpg

נשמ"ה

שיר לכבוד שבת מאת החתם־סופר (1762–1839).

דיו וזהב על קלף.

חתם סופר אברהם בורשבסקי Calligraphy.jpg

תפילת כלה. מנוקד.

דיו על נייר.

תפילת הכלה אברהם בורשבסקי Calligraphy.jpg
bottom of page