top of page

תפילות

תפילת הרבי מאפטא (1748-1825).
דיו והזהבה על קלף.

אפטה אברהם בורשבסקי Calligraphy.jpg

נשמ"ה

שיר לכבוד שבת מאת החתם־סופר (1762–1839).

דיו וזהב על קלף.

חתם סופר אברהם בורשבסקי Calligraphy.jpg

תפילת כלה מוזמנת בצורת תוף מרים

דיו והזהבה על קלף שטוח

IMG_3448 web.jpg

תפילת כלה מנוקדת

Bride's Prayer Avraham Borshevsky Calligraphy.jpg
bottom of page