top of page

המזוזה

מוזיאון גינס למזוזה.jpg

ב-2004 אברהם בורשבסקי תיכנן וכתב מזוזה כשרה שהדהימה מומחים בעלי שם בתחום בגודלה, ביופיה ובהידורה. ספר השיאים של גינס תיעד אותה כמזוזה הגדולה בעולם. עם מכירתה ב-2009 הפכה המזוזה ליקרה בהיסטוריה.

קליגרפיה עברית גינס אברהם בורשבסקי קלף מזוזה הגדול ביותר Quill01.jpg
קליגרפיה עברית גינס אברהם בורשבסקי קלף מזוזה הגדול ביותר 02.jpg
מזוזה גינס בורשבסקי.jpg
מזוזה גינס
מזוזה גינס
bottom of page