סת"ם

סת"ם הוא קיצור של ספרים, תפילין ומזוזות. סת"ם נכתבים על־ידי סופרי־סת"ם לשם קיום מצוות התורה על קלף כשר ובדיו מיוחד. לאחר הכתיבה, סת"ם נבדקים ומוגהים על־ידי בודקי־סת"ם.