top of page

סמל מסורת ישראל ותרבות היהודית.

מגילת הקלף "האלף-בית". האותיות א', מ' ות' המודגשות יוצרות את המילה 'אמת'.

אורך הקלף: 66 ס"מ

גובה נרטיק הכסף: 16,5 ס"מ

בקופסת עץ זית.

האלף-בית | המקור

1,390.00$מחיר
    bottom of page