top of page

המזוזה כשרה למהדרין, נכתבה ע"י אברהם בורשבסקי

כתב בית-יוסף, שם הוי"ה ע"פ הזוהר.

הקלף: 25,5 על 24,5 ס"מ

בית המזוזה: 30,4 על 7,5 על 2,8 ס"מ

מזוזה

998.00$מחיר
    bottom of page