top of page

ברכות לכבוד שבת

א. ברכת הדלקת נרות שבת עם שני פסוקים הראשונים של 'אשת חיל'.
דיו וזהב על קלף.

נרות ברכת אברהם בורשבסקי.jpg

2. ברכת נרות שבת עם תפילת "יהי רצון".

דיו וזהב לבן על קלף מעור עגל

קלף נרות שבת ברכת אברהם בורשבסקי.jpg

3. ברכות הבדלה לאחר השבת עם תפילת "Gott Fun Avrohom" לשבוע מוצלח מאת רבי לוי־יצחק מברדיצ'ב (ביידיש).

דיו וזהב על קלף.

הבדלה אברהם בורשבסקי Calligraphy.jpg
bottom of page